ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจเข้าร่วม วันนักประดิษฐ์ 2567 (Thailand Inventors’ Day 2024)

แล้วพบกันอีกครั้งในปีถัดไปนะคะ :)


วันนักประดิษฐ์ 2567 (Thailand Inventors’ Day 2024) ได้สิ้นสุดลงแล้วในปีนี้